Werk

Freek is onder meer in te huren voor:

Implementatietraject bestuurlijke aanpak criminaliteit gevolgd door coaching. Op basis van een geselecteerde case wordt een ‘gideonsbende’ geformeerd. Op basis van een stappenplan gaat deze aan het werk daarbij gecoached door Freek.

Workshop effectieve handhaving. Aan de hand van voorbeelden ‘uit het leven gegrepen’ maakt Freek Salm in een inleiding duidelijk wat noodzaak en aanpak van bestuurlijke aanpak is. Aan de hand van fictieve cassussen worden vingeroefeningen gedaan door de deelnemers.

Steekwoorden in de werkwijze zijn:

Werkendeweg. Freek begint met globale doelstelling en uitgangspunten en zoekt gelijk de dagelijkse praktijk van de werkvloer op. Aan de hand van casuďstiek wordt de analyse verscherpt en wordt een plan van aanpak met afrekenbare doelstellingen gerealiseerd.

Van klein naar groot. Eerst wordt een ‘gideonsbende’ geformeerd. Formele bevoegdheden zijn daarbij minder belangrijk dan de betrokkenheid en de bereidheid om gebaande paden te verlaten. Pas daarna wordt een gedefinieerd wat doel, inhoud en samenstelling van de projectorganisatie moet zijn.

home / freek / werk / contact / links