Werkwijze

'De gemiddelde consultant meet tot drie cijfers achter de komma de veiligheid in de wijk. Brengt alles op papier in kaart en beveelt aan: monitoren! Dat is papieren maakbaarheid van de samenleving! Management by writing.'

Natuurlijk moet je systematisch te werk gaan, een voor iedereen duidelijk doel formuleren en vervolgens schetsen hoe je dat aanpakt. Dat is een essentieel uitgangspunt om zoveel mogelijk bestuurders, professionals maar ook burgers te werven voor je aanpak. Maar voor het bereiken van het doel is improvisatie belangrijker dan vooraf geformuleerde methodieken, nauwkeurig uitgewerkte planfasen en taakstellingen tot achter de komma. Je begint met een globaal plan en grove doelstellingen. Daar ga je de praktijk mee in: je gaat dan op probleemsituaties af. Van de urgentie maak je opportunistisch gebruik om oplossingen te forceren. Op een meer ‘volgende’ manier verfijn je de methodiek steeds verder en kun je ook beter en nuttiger kwantitatieve taakstellingen formuleren.’

Voor de bestuurders die Freek inhuren, betekent dit nogal wat. Ze moeten sterk in hun schoenen staan, want ze moeten ruimte geven en risico's durven nemen. Freeks intuďtieve aanpak betekent controleverlies en soms verrassingen, ook binnen de ambtelijke hiërarchie. Verworven rechten en posities kunnen worden aangetast.

home / freek / werk / contact / links