Implementatie en coaching Bibob

Het bureau Bibob geeft u al handvatten om uw aanpak methodisch te begeleiden. Maar juist om het moeizame en meer structurele proces van cultuurverandering en samenwerking tot stand te brengen kunt u echter mogelijk ondersteuning gebruiken om hindernissen te overwinnen en iedereen ‘scherp’ te houden.

Deze ondersteuning kan Freek samen met zijn partner Piet van Diepen bieden. Ze gaan daarbij van klein naar groot: niet eerst een zware organisatie plus structuur optuigen, maar eerst een ‘gideonsbende’ formeren met vertegenwoordigers uit diensten op basis van een eerste casus. Op basis van de ervaringen wordt in samenspraak met de organisatie een meer structurele aanpak geformuleerd.

Het belangrijkste uitgangspunt is dat de organisatie het zelf moet doen: Freek opereert als coach. Zo wordt duidelijk dat het bestuur en vervolgens de ambtenaren verantwoordelijk zijn en zelf moeilijke keuzes moet maken.

Die coaching verloopt aan de hand van de volgende stappen:

  • Doorlopen van het stappenplan van Bibob en afstemming met bureau Bibob
  • Bestuurlijk definiëren van een casus met probleem en een oplossingsrichting
  • Het formeren van de ‘gideonsbende’
  • Confrontatie van de casus met het stappenplan;
  • Uitvoering van het stappenplan
  • Omzetten van de casus in structurele aanpak door evaluatie en schets aanpak
home / freek / werk / contact / links